Info

Glas is een amorfe (niet-kristallijne) vaste stof. Glas komt in de natuur voor als lavaglas (obsidiaan) en werd in die vorm al in de steentijd gebruikt voor dezelfde toepassingen als vuursteen. De vroegste sporen van glasfabricage zijn te vinden in Egypte rond 1500 v Chr, waar glas als glazuur op aardewerk wordt aangetroffen. In de eerste eeuw voor Chr. is de glasblaastechniek ontwikkeld en werden glazen gebruiksvoorwerpen, die daarvoor uiterst schaars waren, meer algemeen.

Het glas wordt door mij d.m.v. fusing bewerkt, dit is het samensmelten van stukkenglas. Er dient rekening gehouden te worden met hoogte temperaturen en de anealingperiode.

Temperaturen; elk glassoort heeft zijn eigen smeltpunten, deze glassoorten zijn niet of nauwelijks te combineren, dit is aangeduid als COE. Als je dit wel doet kunnen er (ongewild) scheuren in het glas ontstaan…stress in het glas.

Annealing; als glas zijn verhit, dient dit volgens schema te worden afgekoeld. Zo niet, kan ook door verkeerd gebruik van het schema stress ontstaan.